gia pheu do be tong

  • pheu do be tong, ban pheu do be tong gia re

    Phễu đổ bê tông

    Cung cấp các loại phểu đổ bê tông: Loại 0.9m3 đổ sàn, Loại 0.9m3 đổ cột và sàn, Loại 0.6m3 đổ sàn, Loại 0.6m3 đổ cột và sàn...tại địa chỉ Số 2 Lô 1a Ngõ 43 Phùng Khoang , Tập Thể Thanh Xuân – Từ Liêm – Hà Nội