luu ý khi su dung may tron be tong

  • may tron be tong, luu y khi su dung may tron be tong

    Sống sót sau khi rơi vào máy trộn bê tông

    Tại Trung Quốc, anh Xu, một công nhân xây dựng vẫn sống sót sau khi rơi vào máy trộn bê tông đã cảnh báo những người làm trong lĩnh vực xây dựng cần chú ý về tính an toàn lao động hơn khi sử dụng các thiết bị máy móc.