may nen khi truc vit co dau

  • may nen khi co dau, may nen khi

    Máy nén khí trục vít có dầu

    Máy nén khí được sử dụng trong các ngành công nghiệp khai khoáng, các ngành công nghiệp xây dựng thưởng sử dụng loại máy nén khí có dầu. Loại máy này sử dụng dầu nên cung cấp lượng khí nén không phải là dạng khí nén sạch như máy nén khí không dầu.