tram tron be tong 35m3

  • bao gia tram trọn be tong HZS 35

    Trạm trộn bê tông 35m3/h (HZS 35)

    Trạm trộn bê tông 35m3/h (HZS 35) sử dụng hệ thống điều khiển điện áp dụng linh kiện nhập khẩu, đầy đủ chức năng, dễ vận hành, điều khiển cài đặt sàn phòng chính, loại bỏ sự rung động trên các hệ thống điều khiển điện.