Chi tiết bài viết

An toàn lao động và bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng

An toàn lao động và bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng là điều rất quan trọng. Hôm nay chúng tôi sẽ đưa ra một số quy định về quản lý an toàn lao động và quản lý môi trường xây dựng theo quy định tại Điều 33 – NĐ 16 và Điều 34 – NĐ 16 Luật Xây dựng.

1. Quản lý an toàn lao động trong công trường xây dựng

An toàn lao động và bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng

– Nhà thầu chủ thi công xây dựng phải có các biện pháp an toàn cho người lao động và công trình trên công trường xây dựng. Trong trường hợp các biện pháp an toàn liên quan đến nhiều bên thì phải được các bên có liên hệ thỏa thuận.

– Các biện pháp về an toàn, nội quy quy định an toàn phải được thể hiện một cách công khai trên công trường xây dựng để mọi người cùng biết và chấp hành. Ở những vị trí có tính nguy hiểm trên công trường, phải bố trí thêm người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn xảy ra.

– Các nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư xây dựng và các bên có liên quan phải thường xuyên kiểm tra, tiến hành giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện hành vi vi phạm về an toàn lao động thì phải đình chỉ quá trình thi công xây dựng. Người để xảy ra vi phạm không đúng về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của bản thân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

– Nhà thầu xây dựng có trách nhiệm trong việc đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao động. Đối với một số công việc thi công yêu cầu nghiêm ngặt về độ an toàn lao động thì người lao động có phải giấy chứng nhận đã qua đào tạo an toàn lao động. Nghiêm cấm trường hợp sử dụng người lao động chưa qua đào tạo và chưa được hướng dẫn đầy đủ về an toàn lao động.

– Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm trong việc cung cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động theo quy định an toàn khi sử dụng lao động trên công trường.

– Khi xảy ra sự cố về an toàn lao động, nhà thầu thi công và các bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động theo các quy định của pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại gây ra do nhà thầu không bảo đảm an toàn lao động gây ra.

2. Quản lý môi trường xây dựng

An toàn lao động và bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng

– Nhà thầu xây dựng trong quá trình thi công phải thực hiện các biện pháp đảm bảo về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh. Những biện pháp cần có bao gồm: chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn sạch sẽ hiện trường. Đối với những công trình xây dựng nằm trong khu vực đô thị cần phải thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến nơi quy định.

– Trong quá trình vận chuyển các nguyên vật liệu xây dựng, phế thải yêu cầu có biện pháp che chắn đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.

– Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư phải có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền đình chỉ thi công xây dựng và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường.

– Người để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

Các nhà thầu thi công xây dựng phải tuân thủ nghiêm túc các quy định An toàn lao động và bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng trên để đảm bảo an toàn cho người lao động và không gây ô nhiễm môi trường xung quanh.