Chi tiết bài viết

Kỹ thuật và phương pháp trộn bê tông bằng cơ giới

tram tron be tong, phu tung thay the tram tron be tong

Trạm trộn bê tông

Kỹ thuật và phương pháp trộn bê tông bằng cơ giới

Yêu cầu kỹ thuật chung khi trộn bê tông:

+ Các loại nguyên liệu chính như bê tông, xi măng, nước và phụ gia nếu có phải được cân đo theo đúng tỷ lệ cấp phối. Việc sử dụng đúng tỷ lệ các nguyên vật liệu này có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng của công trình.

+ Vữa, bê tông, các hạt thành phẩm phải được trộn đều.

+ Thời gian trộn bê tông phải nằm trong mức thời gian cho phép tránh ảnh hưởng đến chất lượng bê tông.

– Phương pháp trộn bê tông bằng cơ giới:

Áp dụng cho:

+ Khối lượng trộn bê tông lớn.

+ Chất lượng bê tông yêu cầu cao.

+ Dùng trong địa hình thi công cho phép.

Các loại máy trộn:

+ Máy trộn nghiêng thùng lật: được để đổ bê tông. Loại này có cấu tạo phức tạp nên dung tích thùng trộn thường nhỏ từ 100 ÷ 750 lít.

+ Máy trộn đứng: có dung tích lớn hơn, thường đặt ở các trạm trộn bê tông.

+ Máy trộn nằm ngang theo kiểu hình trụ: thường được đặt ở nhà máy bê tông đúc sẵn hay khi khối lượng đổ bê tông yêu cầu lớn, dung tích trộn từ 450 ÷ 4500 lít.

Phương pháp trộn

+ Cho máy chạy trước một vài vòng không tải, nếu trộn mẻ đầu tiên thì đổ một ít nước cho ướt vỏ cối và bàn gạt, như vậy mẻ đầu tiên không bị mất nước do vỏ cối và bàn gạt hút nước và không làm vữa bê tông dính vào cối.

+ Đổ 15% ÷ 20% lượng nước, sau đó đổ xi măng và cốt liệu cùng một lúc đồng thời đổ dần và liên tục phần nước còn lại, trộn đến khi đều.

+ Tùy theo đặc trưng kĩ thuật của thiết bị dùng để trộn mà thời gian trộn hỗn hợp bê tông được xác định khác nhau. Trong trường hợp không có các thông số kĩ thuật chuẩn xác thì thời gian ít nhất để trộn một mẽ bê tông được xác định theo bảng dưới đây. Theo kinh nghiệm trộn bê tông, để trộn một mẻ bê tông đạt yêu cầu kĩ thuật thì thường cho máy quay khoảng 20 vòng là được. Nếu dưới 20 vòng thì bê tông chưa được trộn đều. Còn nếu trên 20 vòng thì năng suất của máy sẽ giảm đi.

+ Để tránh hỗn hợp bê tông bám dính vào thùng trộn trong quá trình trộn, thì cứ sau 2 giờ làm việc cần đổ vào cối trộn toàn bộ cốt liệu lớn và nước của mẽ trộn tiếp theo cho máy quay khoảng 5 phút rồi cho xi măng và cát vào trộn theo thời gian qui định.

Độ sụt bê tông(cm)

 Dung tích máy trộn (lít)

Dưới 500

Từ 500 ÷1000

Trên 1000

Nhỏ hơn 1cm Từ 1 ÷ 5cm Trên 5cm

2 phút – 1,5 phút – 1 phút

2,5 phút – 2 phút – 1,5 phút

3 phút – 2,5 phút – 2 phút

Cách tính Năng suất máy trộn:

nang-suat-may-tron

Trong đó:

V (lít): dung tích hữu ích của máy trộn. (V = 0,75V0, V0: dung tích hình học của máy).

k1: Hệ số thành phẩm của bê tông (k1= 0,67 ÷ 0,72).

k2 :Hệ số sử dụng máy trộn theo thời gian (k2 = 0,9 ÷ 0,95).

n: số mẻ trộn trong một giờ ( n = 3600/Tck ).

Tck: chu kỳ của một mẻ trộn; Tck= t1+ t2 + t3+ t4 + t5

t1: Thời gian trút cốt liệu vào cối trộn.

t2: Thời gian trộn.

t3: Thời gian nghiên cứu để chuẩn bị trút vữa bê tông ra.

t4: Thời gian trút vữa bê tông vào các phương tiện vận chuyển.

t5: Thời gian quay cối trộn trở về vị trí ban đầu.