Chi tiết bài viết

Tình hình nhập khẩu máy xây dựng

Thị trường nhập khẩu máy xây dựng chuyển động theo nhu cầu xây dựng trong nước. Ở Việt Nam, thị trường chúng ta nhập khẩu máy xây dựng chủ yếu là từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ.

nhap khau may xay dung, may xay dung

Tình hình nhập khẩu máy xây dựng

Tính đến hết tháng 11 năm 2012 thì Trung Quốc vẫn là thị trường cung cấp máy xây dựng duy nhất có sự tăng trưởng cao nước ta. Theo thống kê sơ bộ, trong tháng 11, số lượng máy xây dựng nhập khẩu từ Trung Quốc là 91 chiếc với trị giá 1,9 triệu USD, tăng 44,44% về lượng và 56,63% về trị giá so với tháng trước; giảm 56,67% về lượng và 12,83% về trị giá so với cùng kỳ năm  2011. Tính chung trong 11 tháng năm 2012, nhập khẩu máy xây dựng từ thị trường Trung Quốc ước đạt 1,112 chiếc với trị giá 25,32 triệu USD, giảm 24,51% về lượng nhưng lại tăng 0,29% về trị giá so với cùng kỳ năm 2011.

Từ thị trường Nhật Bản trong tháng 11 vừa qua, tình hình nhập khẩu máy xây dựng ước đạt 518 chiếc với trị giá 7,80 triệu USD, giảm 35,81% về lượng nhưng tăng 10,81% về trị giá so với tháng trước; giảm 17,52% về lượng và 13,84% về trị giá so với cùng kỳ năm 2011. Tính chung trong 11 tháng năm 2012, nhập khẩu máy xây dựng từ thị trường Nhật Bản 5,879 chiếc với trị giá 76,15 triệu USD, giảm 29,18% về lượng và 48,57% về trị giá so với cùng kỳ năm 2011.

Tháng 11 năm 2012, nhập khẩu máy xây dựng từ thị trường Hàn Quốc ước đạt 111 chiếc với trị giá 3,76 triệu USD, giảm 0,89% về lượng và 37,49% về trị giá so với tháng trước; giảm 43,37% về lượng và 39,37% về trị giá so với cùng kỳ năm 2011. Tính chung trong 11 tháng năm 2012, nhập khẩu máy xây dựng Hàn Quốc ước đạt 1,293 chiếc với trị giá 45,83 triệu USD, giảm 38,84 % về lượng và 36,49% về trị giá so với cùng kỳ năm 2011.

Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin để đưa ra những thông tin chính xác và nhanh nhất về tình hình nhập khẩu máy xây dựng năm 2013.